www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie

Zieleń w małym mieście na przykładzie Czaplinka

Autor:

Paweł Rykowski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr arch. inż. Elżbiety Raszeji

Recenzent:Uczelnia:

Akademii Rolniczej w Poznaniu

Kierunek:

Ogrodnictwo

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2011-11-19 00:21:40

Opis pracy:

Praca przedstawia poszczególne kategorie terenów zielonych Czaplinka, ze względu na ich rolę w układzie przestrzennym miasta oraz funkcje, jakie te tereny pełnią w dziedzinie szeroko rozumianego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zaprezentowany jest w ujęciu historycznym rozwój przestrzenny miasta oraz jego wpływ na obecny kształt terenów zielonych.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.