www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Literatura

Literatura

- Szponar A: Fizjografia urbanistyczna

- Czarniecki W: Planowanie miast i osiedli

- Kistowski M: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego

- Greinert A: Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych

- Kafka K: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów

- Ast R: Kształtowanie przestrzenne regionów i miast

- Lewińska J: Zieleń w mieście

- Szumanski M, Gierdych R: Krajobraz z paragrafem

- Cymerman R, Mopfer A: Ochrona środowiska w planowaniu i urządzaniu terenów wiejskich

- Richling A, Solon J: Ekologia krajobrazu

- Bohm A: Architektura krajobrazu jej potyczki i rozwój

- Bartkowski T: Ochrona zasobów przyrodniczych

- Ratyńska H, Karczmarek S: Ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu

- Raszeja E: Procedury i instrumenty kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich Wielkopolski w aspekcie integracji z UE

- Tokarski J, Zieńko J. Planowanie przestrzenne, a ochrona środowiska

- Kudała T, Kuciński K: Zintegrowany rozwój aglomeracji, a konkurencyjność polskiej przestrzeni

- Ptaszycka A: Przestrzenie zielone w miastach

- Szczepanowska H: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego

- Szczepanowska H: Drzewa w mieście

- Łukasiewicz A: Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zielonych w aglomeracjach miejskich

- Siwiec A: Kształtowanie terenów zielonych

- Orzeszek-Gajewska B: Kształtowanie terenów zielonych w miastach

- Haber Z: Kształtowanie terenów zielonych z elementami ekologii

- Majdecka-Strzeżek A: Zieleń w zabytkowych częściach miasta dziś i jutro

- Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego rozwoju gminy Czaplinek

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002-2017

- Studium ekologiczne gminy Czaplinek


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.