www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Wprowadzenie » Metody badań, zakres pracy

Metody badań, zakres pracy

Przedmiotem pracy jest system zieleni małego miasta Czaplinka. Wielostronne badanie, rozpatrywane w kategoriach, całego, dominującego układu zieleni Czaplinka oraz poszczególnych grup czy innych mniej wyraźnych struktur umożliwiają odpowiednią percepcję, ujęcie przedmiotu badań co ma fundamentalne znaczenie dla realności pracy.

Choć przedmiotem szczególnego zainteresowania jest zieleń miasta, to ich badanie prowadzone będzie momentami do miasta jako całości

Obszarem badań jest generalnie Czaplinek w granicach miasta. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że tereny zielone wykazują pewną ciągłość przestrzenną wychodząc poza obręb miasta, w niektórych analizach i opisach dokonuje się rozszerzenia badań na struktury przyrodnicze poza miastem.

Metody badań

-studium literatury, -analiza rozwoju miast

-inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna

-analiza opracowań planistycznychkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.