www.eprace.edu.pl » zielen-w-miescie » Zieleń w mieście » Znaczenie terenów zieleni w mieście

Znaczenie terenów zieleni w mieście

Zieleń w organizmie miasta spełnia wielorakie funkcje o różnorodnym znaczeniu.

Do najważniejszych należą:

- Zdrowotne i biologiczne - zieleń chroni mieszkańców od kurzu, sadzy, dymów, szkodliwych wyziewów, osłania dzielnice mieszkaniowe od porywistych wiatrów i lotnych piasków, tłumi hałasy z arterii komunikacyjnych i kolejowych (pochłania i rozprasza dźwięki), wpływa na oczyszczenie powietrza (jest źródłem tlenu), reguluje wilgotność gleby i powietrza, wpływa zdecydowanie na mikroklimat otoczenia.(rys.1)

-Społeczne, psychiczne i wychowawcze - tereny zielone służą jako miejsce wypoczynku, rozrywki i odprężenia psychicznego po pracy, jako miejsce do uprawiania sportów, miejsce zabaw i zajęć dziecięcych, zbliżenia człowieka do przyrody, zieleń ogrodów botanicznych, zoologicznych i etnograficznych spełnia natomiast zadania dydaktyczne.

- Estetyczne, artystyczne i plastyczne - zieleń wprowadza do sylwety miasta urozmaicenie, w zależności od pór roku koloryt, wytwarza kontrast ze sztywną zabudową ulic, dodaje godności, skali, tła budynkom monumentalnym, tworzy wnętrza przestrzenne, wpływa na kształtowanie się krajobrazu miasta.

- Ochronne - jako różnego rodzaju osłony np. ostrzegawcze na szlakach komunikacyjnych, strategiczne dla maskowania obiektów wojskowych itp.

- Przeciwpożarowe - zwłaszcza na wsi i w starych osiedlach zieleń zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia w razie pożaru.

- Żywicielskie i ekonomiczne - zieleń w szerszym ujęciu to także tereny rolnicze, ogrodnicze, leśne i zadrzewienia, a więc tereny produkcyjne przyczyniające się bezpośrednio lub pośrednio do wzrostu produkcji.

Rysunek 1. Znaczenie pasów ochronnych z drzew dla miasta: a) zmniejszenie szybkości wiatru; b) zmniejszenie zawartości pyłu w powietrzu; c) tłumienie hałasu.

Tereny zielone zdecydowanie wpływają na klimat lokalny i mikroklimat oraz sylwetę miasta, osiedla czy krajobrazu otwartego. Osiągnięty planistyczny efekt zależy w głównej mierze od dostatecznie wnikliwej analizy warunków przyrodniczych, w jakich roślinność będzie się znajdować.komentarze

skomentowano: 2015-09-08 10:01:55 przez: Mateusz

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.